CAMPING  L'ENCLAVE *** 66 800 Estavar  -  France
Tel : +33(0)4 68 04 72 27 Mobil : +33(0)6 80 76 73 78 Fax : +33(0)4 68 04 07 15
contact@camping-lenclave.com
Reserveringsformulier Campingplaats
Per telefoon, fax of e-mail ontvangt u een bevestiging onzerzijds waarin wij aangeven of de door u gewenste plaats(en) op de gewenste data beschikbaar zijn. Wij verzoeken u het formulier vervolgens in te vullen, uit te printen en het ondertekend en vergezeld van de aanbetaling op te sturen naar bovenstaand adres.

Camping l’Enclave reserveert voor
Mevr. Mej. Dhr.   
Wonende te :  
      
     

Een campingplaats voor de periode
  Van / /2018(vanaf 13.00 uur)  t/m / /2018(tot 11.00 uur)

Gewenst pakket :
Standaardforfait   Forfait comfort Forfait Groot Comfort Forfait Super Comfort

Campingplaats voor : (gelieve aantallen aan te geven in de hokjes)
  Volwassenen  Kinderen van 2 jaar tot 7 jaar  Kinderen van 0 jaar tot 2 jaar
Huisdier  Voertuigen
Kruis de gewenste service aan : Zonder elektra 3 Amp 6 Amp 10 Amp   15 Amp

JOndergetekende, Mevr. Mej Dhr. verklaart dat hij/zij onderstaande voorwaarden accepteert.
Ik stuur dit formulier op vergezeld van een aanbetaling van 110 Eurosbestaande uit  100 € aanbetaling en 10 € administratiekosten. (betaling d.m.v. Franse cheque ten name van “Camping l’Enclave”. Let op! Deze kosten worden niet teruggestort).
Make a bank transfer :
CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANNEE _ Name : SARL Camping L'Enclave
IBAN FR76 1710 6000 1116 5561 8600 040
BANK IDENTIFICATION CODE ( SWIFT) : AGRIFRPP871

De reservering zal geldig worden na ontvangst van het door u ingevulde en ondertekende formulier en de aanbetaling.
Wij zullen u vervolgens een reserveringsbevestiging sturen, welke u op de dag van aankomst moet kunnen overleggen. Mocht u later aankomen dan voorzien, dan garanderen wij uw reservering tot en met één dag na aankomst. De  aanbetaling en administratiekosten kunnen niet worden teruggestort in het geval u  uw reservering annuleert. Mochten er zich problemen voordoen, dan nemen wij uitsluitend schriftelijke aanvragen in behandeling.
Opmerking : Geaccepteerde betaling: Franse bankcheque, postwissel.

Getekend voor akkoord
Datum
Handtekening